Petition türkisch

Petition teilen

"Kreş felaketi! "Bobbycar" ile tam duvara karşı"

Sayın belediye başkanı Bovenschulte, 
Saygılı bremen meclis üyeleri, 
Sayın Senatör Aulepp! 
 
„Bobbycar“ ile tam duvara karşıEğitim politikası son yıllarda tam bu şekilde hizmet vermekte. Bu politikanın altında ezilen çocuklarımız, ebveynler ve biz eğitimciler. 
  
biliyoruz ki son yıllarda okul öncesi eğitimde olumu gelişmeler oldu ve artı 5000 çocuk için yeni kreş imkânı sunuldu. Pratikte ebeveynlerin yaşadıkları tecrübeye göre bunun yeterli olmadığı açıkça görünmektedir. 
Bertelsmann vakfın anketine göre, tüm gelişmelere rağmen, önümüzdeki yıl Bremen şehrinde yaklaşık 5400 çocuk için yer eksikliği olacak. 
Sizinsorumlu departmanlarda – 1 yaşından büyük çocuklar için Bremen’deki kreşler kapasitesi konusunda federal yasal hakkı garanti edememeniz üzücü ve aynı zamanda korkutucu. 
 
https://www.laendermonitor.de/fileadmin/files/laendermonitor/laenderprofile/2022/HB_Laenderprofil_2022.pdf 
 
koalisyon anlaşmasında ki asil hedeflerleiniz sürdüğünüz yol ile tam zıt. 
Özellikle SPD, seçim programında kreşlerdeki koşulların iyileştirildiğini ilan etti:  
3 ila 6 yaş gurubu için yüzde 100 kapasitesi olacaktır diye ve  
3 yaşından küçükler için yüzde 70 oranında kapasite olacaktır diye vaadlerle seçmeler umutlandırıldı . 
Bununla birlikte, ulusal bir karşılaştırmada, Bremen 3 yaşından küçüklerde yüzde 16,8 ile bakımı açığında en ön sıralarda. 
3 yaş üstü çocuklar için bu fark yüzde 9,4. Bu bir eğitim skandalı. 
https://www.spd-land-bremen.de/Binaries/Binary_5937/SPD-Zukunftsprogramm-public-online.pdf 
 
Bu durumu sürdürülemez buluyoruz ve sizinihayetuzun vadeli düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyoruz. 
 
Ülke çapında yapılan akademik araştırmalar, erken çocukluk eğitiminin önemi ve bu ihtiyaçları karşılamayan bir politika maalesef durumun gerçeği. 
İyi bir eğitime ve eğitimi teşvik eden bir ortama erken erişim tüm çocuklarımızın hakkı ve gelecekleri için şart. 
Ailesinin maddi durumundan bağımsız olarak herr çocuğa katılım, eşit fırsatlar ve gelişim fırsatları tanınmalıdır.  
Mevcut uygulama bundan çok uzak: 
erken çocukluk desteği neredeyse uygulanamıyor, tüm günlük rutin zarar görüyor. Sabah çemberi, birlikte müzik yapmak, spor ya da geziler gibi asıl “normal programson yıllardaözel bir programhaline geldi. Böyle devam edemez! 
Amacımız Bremen’deki çeşitli kreşlerde çalışanların işlerini eleştirmek değil. 
Her gün bu zorluklara göğüs geren, gündelik hayatı bir şekilde devam ettiren, çocuklarımızın taleplerini karşılamak için kendi sınırlarının ötesinde çalışan onlardır. 
Her gün yanlış kararlarınızın ve boş vaatlerinizin bedelini onlar ödüyor. 
Tabii ki, hiç kimse yeni uzmanları bir gecede yaratamaz elbette , önce kreşler için yeni binaların inşa edilmesi gerekir ve uzun yıllar süren planlamaya ihtiyaç vardırama bu neden yıllar önce olmadı? Neden çocuklarımızın üzerinde oturduğu bobby arabanın fren yapmadan duvara çarpmasına izin veriyorsunuz? 
Sosyo-politik zorluk, eğitim ve bakımı ilerletmek ve aynı zamanda eğitim uygulamalarının kalitesini daha da geliştirmek ve güvence altına almak sizin görevinizdi, bugün ve gelecekte de SİZİN GÖREVİNİZ. 
Sadece Çocuk bakımı değil tüm meslek gruplarındaki vasıflı işçi eksikliği genel bir sorun 
En geç 2022 yaz tatilinden bu yana, Bremen’de çocuk bakım yeri bulmak giderek bir piyangoya benzemektedir. 
Açılış ve bakım süreleri aynı gün eleman eksikliği nedeniyle değişebiliyor, genellikle sabahları yalnızca şu notu içeren kısa bir e-posta gelir: „Bugün 16:00 yerine yalnızca 14:00’e kadar.“ – ve insan bu tür kötü haberlere hâlâ seviniyor çünkü evet o zaman en azından saat 14:00’e kadar bakım ve dolayısıyla kendi gündelik işleriniz kısmen güvence altına alınmış olur. Ancak, ebeveynlerin işleri bundan dolayı akşamlara veya hafta sonlarına aksıyorbunu hiç düşündünüz ? 
Genelde anneler bu eksiklikleri karşılamak zorunda dolayısıyla çalışma hayatındaki eşitsizlikleri büyüyor. 
Ebeveynler hayatında sürekli stres altındadırlar ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini güvenilir bir şekilde yerine getiremedikleri veya işe geri dönemedikleri için varoluşsal korkulara maruz kalırlar. 
Gündüz bakımevinde yer olmadan olmaz, işvereninizin onayı olmadan gündüz bakımevinde yer bulma şansınız olmazözellikle annelerin yakalandığı bir kısır döngüaile ve uyumuna dair güzel seçim vaadleriniz bunun neresinde? 
Ayrıca, Bremen’deki bazı kreşler bakım süresini örneğin 16:00’dan 15:00’e veya U3 çocuklar için genellikle 14:00’e düşürülmesi zaten rutin olarak uyguluyor ve acilen sosyal bir ortama ihtiyaç duyan çocuklarımızın gelişmelerini negatif etkiliyor.  
işçi eksikliği nedeniyle, bu gelişme çok tehlikelidir: kreş daha erken kapandığı için yada tamamen kapalı diye babalar ve anneler çocuklarına evde bakarlar ustelik acil servis dahil iptal oluyor . Bu babalar ve anneler daha sonra hastanelerde, okullarda, itfaiyede, sokak temizliğinde ve diğer tüm profesyonel alanlarda eksik! 
Mevcut durumu mazur göstermek için kullandığınız klasik açıklamalarınızı uzun zamandır biliyoruz: eğitimci eksikliği, bütçe durumu, son yıllarda göçün beklenmedik boyutu vb. 
Gelecek nesillerin eğitim ve öğretiminin toplumumuzun geleceği için en önemli kaynaklarımız olduğu varsayılırsa, bunların HİÇBİRİ mazeret sayılamaz. 
https://www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp20/stadt/protokoll/P20S0038.pdf 
 
TALEBİMİZ: 
 
1. Genel ve MAKUL bir eğitim ödeneği için parayı elinize alın! 
• BAföG geçici bir çözüm olabilir ama kalıcı bir hedef olamaz 
Sadece 50 PiA kontenjanını finanse etmek (200’den fazla başvuranla) ve yarı zamanlı eğitim yeterli değildir 
• TÜM eğitim yolları ücretli olmalıdır 
 
2. Eğitimci eğitimine erişimi BASİTLEŞTİRİN ve iyileştirin! 
 
3. Son olarak UZUN VADELİ düşünün ve kreşlerdeki çocuk bakım oranını iyileştirin! 
mevcut durum personel ve çocuklar için kabul edilebilir değildir ve kalite ile ilgisi yoktur (U3 – 1:9 / U3 – 1:20) 
personel fazla çalışıyor; Bu kadar çok vasıflı işçinin meslek değiştirmesi sebepsiz değil 
Bilimsel olarak tavsiye edilen 3 altı alanda 1:3 ve Ü3 alanında 1:7,5 personel oranı politik olarak uygulanmalıdır. 
4. Başarısızlık veya maddi tazminat durumunda ödenen ücretlerin hızlı ve KOMPLİKSİZ bir şekilde geri ödenmesini gerçekleştirin! 
Yasal bir hakkı olmasına rağmen bir yer bulamayan herkes, diğer eğitim hizmetlerini (müzik, spor vb.) veya özel bakımı (çocuk bakıcısı) finanse edebilmek için hızlı ve kolay bir şekilde mali tazminat almalıdır. 
Sürekli bakım/acil servis kaybı durumunda, ücretlerin otomatik olarak geri ödenmesi sağlanmalıdır. 
 
 
 
İmzalı ebeveyn girişimi KITAstrophe Bremen 
(Bremen’deki çeşitli gündüz bakım merkezlerinden çocukların ebeveynleri) 

26. April 2023

Kundgebung um 15:30 auf dem Bremer Marktplatz